University of KwaZulu Natal (South Africa), successfully test fires liquid propellant engine.

2021.12.03 19:14 MAGMA1256 University of KwaZulu Natal (South Africa), successfully test fires liquid propellant engine.

University of KwaZulu Natal (South Africa), successfully test fires liquid propellant engine. submitted by MAGMA1256 to southafrica [link] [comments]


2021.12.03 19:14 compHSbot New set, ideal rank position?

The first days of a new set are always fun with the meta shifting hourly. I have been all ranks when a new set drops and find D10 the most interesting (variety). Do you try and position yourself for the set release or just climb normally? I'm at D6 right now and pretty sure I don't want to start FiAV in legend. Since it takes a minute for things to shake out, I like to see what people are memeing with.
What are your experiences with rank at set release?
TLDR: Unless convinced otherwise, I'll play priest until set release to avoid climbing.
submitted by compHSbot to comphsdeleted [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Grappleheart Profile Advice

submitted by Grappleheart to Tinder [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Siprain [Calculus 1] When calculating the error bound using trapezoidal/Simpson's rule, how do you calculate the max?

Hello!
So I have to find a number n such that the error bound of f(x) = e^x^2 when using the Simpson's rule is smaller than 0.003.
I know how to apply the formula and isolate n.
But I am not sure how would I find the max since the second derivative of the function does not have one? Would I use the minimum?
submitted by Siprain to HomeworkHelp [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Topgun7499 X-Factor Kaprizov now 92 overall. The new Duchene for a fraction of the price.

submitted by Topgun7499 to NHLHUT [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Inspired_Ladd How can I get this AI file back to straight (without a arc). Received this file from Fiverr Freelancer

How can I get this AI file back to straight (without a arc). Received this file from Fiverr Freelancer submitted by Inspired_Ladd to AdobeIllustrator [link] [comments]


2021.12.03 19:14 PandaMotionMemes oh boi it's free...

oh boi it's free... submitted by PandaMotionMemes to lordoftheringsmemes [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Primary_Recording_44 Öcalan'ın Yakalanmasına Sebep Olan Olay: Türkiye'nin Suriye'yi Savaş ile Tehdit Etmesi

şimdi öncelikle suriye'nin niye tehdit edildiğini anlatayım. bildiğiniz gibi pkk türk silahlı kuvvetlerine karşı ilk silahlı eylemii 1984 yılında gerçekleştiriyor. bunun öncesinde ise pkk 80 öncesi dönemde aktif oalrak silahlı eylemlere girişiyordu. doğudaki diğer sol yapılanmaları ve bucak aşiretini hedef alıyordu. pkk 80 öncesi aktif iken abdullah öcalan 1979 yılında suriye'ye geçmişti. pkk'nın ana kampı bekaa vadisinde bulunuyordu.
sonra o meşhur 12 eylül darbesi gerçekleşiyor. darbe gerçekleştiği sırada ve sonrasında pkk ve apo aktif şekidle suriye'ye yerleşiyor. özellikle 84 öncesi silahlı eğitim suriye'de filistinlilerden ve suriye istihbaratından alınıyor bekaa vadisinde. buradaki militan sayısı kaynaklara göre 100 ila 800 900 arasında farklı sayılar gösteriyor, ama kabul gören pkk'nın o sırada bekaa vadisinde 300-400 adet militanının olduğu. bu militanlar ciddi şekidle iyi eğitiliyorlar, özellike suriye istihbaratı pkk'ya ger türlü ekipmanı veriyor, anı şekilde o zamanlar radikal sol örgütlerin yuvası olan filistinden de(asala da burada eğitim almıştır) destek alıyor pkk.
84 öncesi dönem bu şekilde. 84 sonrası dönemden 98 yılında kadar da suriye'nin örtülü desteği devam ediyor, hatta mehmet ali birand 1992 yılında öcalan ile şam'da röportaj yapıyor. apo da suriye istihbaratı tarafından ciddi şekilde korunuyor.
"suriye niye destekliyor" diye soracak olursanız, ona da hemen kısa bir cevap vereyim. suriye ile türkiye arası su sorunları sebebi ile uzun yıllar bozuk kalmıştır. bildiğiniz gibi fırat nehri türkiye'den başlar ve suriye'ye gider, bu kaynak da suriyenin en önemli su kaynağıdır. biz de 1973 yılında fırat nehri üzerine keban barajını kurunca gerilim iyice tırmanıyor. ardından 1976 yılında GAP projesinin duyurulması ve 1977 yılında karakaya barajını inşaa etmeye başladığımızda syuriye ile ilişkiler kopma noktasına geliyor. suriye kendisine gelen suyun azalacağını idda ederek barajlara ve projelere karşı çıkıyor. ama türkiye suriye'ye göndereceği suyu garanti ediyor. suriye buna rağmen karşı çıkmaya devam ediyor vb oalylar. Suriye'nin PKK desteklemesinin asıl sebebi anlayacağınız türkiye'nin Fırat Nehri üzerindeki planları ve inşaa edeceği barajlar.
işte bu durumda turkiye terör ile mücadele ediyor, 1984 yılında başlayan mücadele türkiye'nin sınır ötesi operasyonlar(çelik, çekiç, şafak) ile 1997 yılına kadar pkk'yı aşırı derecede zayıflatması ile yavaşlıyor. hatta pkk bu sürede yediği darbelerden sonra akp'nin hdp ile başlattığı çözüm sürecine kadar ciddi eylem yapamaz hale geliyor.
işte bu durumda da türkiye devleti çok iyi bir hamle yaparak pkk'nın silahlı gücünü büyük oranda zayıflattıktan sonra uluslararası arenada da desteğini kesme işine giriyor. abd filan da pkk'yı 1997 yılında terör örgütü oalrak tanımlıyor. bunlar tesadüf değil. ardından türkiye, pkk'ya en büyük desteği veren suriye'ye yöneliyor. aylarca diplomatik yollar ile çözüm aranıyor ama suriye geri adım atmıyor.
ardından yapılan MGK toplantılarında o zamanın siyasetçileri işi TSK'ya veriyor.
TSK da o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Atilla Ateş'e bu görevi veriyor.
atilla ateş de 16 Eylül 1998 tarihinde, Hatay/Reyhanlı bölgesinde Bir dizi askeri tatbikattan sonra şöyle bir konuşma yapıyor https://www.youtube.com/watch?v=sNIIGqPPC8w
bu konuşmada açık açık suriye'ye "sabrımız taştı" diyor ve gerekirse işin askeri olarak çözüleceğini belirtiyor.
bu konuşmanın ardından türkiye suriye sınırına asker yığmaya başlıyor. kısa-orta menzilli balistik füzeler suriye sınırına filan getiriliyor.
bu askeri yığınaktan kısa bir süre sonra Hafız Esad(baba esad) abdullah öcalan'ı ülkeden kovuyor.
ardından bildiğiniz hikaye, Abdullah Öcalan kenya'da yakalanıyor ve hapse tıkılyor...
submitted by Primary_Recording_44 to Turkey [link] [comments]


2021.12.03 19:14 jhony013 FREE VINTAGE SAMPLE PACK - ''Ambition' (Samples for Hip-Hop, Trap, Lo-Fi and R&B)

submitted by jhony013 to FreeSounds [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Bigringcycling This is terrifying…

This is terrifying… submitted by Bigringcycling to WhitePeopleTwitter [link] [comments]


2021.12.03 19:14 SignalLongjumping551 Did my first delivery today!

Made 18 dollars on my first ever delivery went well and i had fun but than my car broke down 😩 so that sucks
submitted by SignalLongjumping551 to doordash_drivers [link] [comments]


2021.12.03 19:14 skipdastraw [FS] [USA] [Ring] Tianyu 9x7mm elongated cushion, brilliant cut, size 7, white gold plated over silver, $200, US shipping included

[FS] [USA] [Ring] Tianyu 9x7mm elongated cushion, brilliant cut, size 7, white gold plated over silver, $200, US shipping included submitted by skipdastraw to MoissaniteBST [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Nerdlors13 I need an Amazon link for rail joiners that let code 83 and code 100 be connected

submitted by Nerdlors13 to modeltrains [link] [comments]


2021.12.03 19:14 fistiano_analdo Dead Civ start - promoting marriages

I finally managed to make a dead civ start and I need to start breeding dwarves and Im wondering if there is some kinda script for dfhack or therapist that would give you the highest number of compatible dwarf pairs for baby making. Because it seems that in the present version of DF it is very hard to get dwarves to marry at least for me, ive had 15 dwarves or so for idk 6+ years now and the highest tier relationship is Friend. Im going to probably use 2 bed bedrooms to pair them put i would like to figure out a good way to pair them such that i can get as many pairs as possible that has as high probability as possible to actually merry.
submitted by fistiano_analdo to dwarffortress [link] [comments]


2021.12.03 19:14 _youtopian Nasdaq Chart

Nasdaq Chart submitted by _youtopian to wallstreetbets [link] [comments]


2021.12.03 19:14 suicide_chief Red Lotus and the Era of Dreams...

A Vast tribulation ended... half of the Gu Immortals were dead while the rest was barely alive.. actually they will be better of dead..

A Gu Immortal was embracing a female Gu Immortal

He screamed: “Liu Shu Xain Stay with me!!“

“D-don’t die!!”

“Oh, hong ting.. you became a venerable! This is my fortune.. to witness such a grand being like you, I-I Lov—“ that was her last words

Again he rebirthed…“Cough, cough, cough.” Duke Long coughed out several mouthfuls of blood, he forcibly stood up and walked to Hong Ting’s side.

“Liu Shu Xian’s death was not without meaning, it was worthy and valuable, there is no need for sadness, my dear disciple. This was all fate’s arrangement. Now, you are already an Immortal Venerable, rank nine venerables are extremely rare even in the long history of humanity. You still have a long life ahead, your mission has just started. I will abdicate my position, Heavenly Court as well as the five regions and two heavens need you. Hong Ting, Hong Ting?” Duke Long softly called.

Hong Ting slowly raised his head, he did not look at Duke Long, his gaze was still on Liu Shu Xian’s icy corpse.

And suddenly said “I regret it!!”“No, No! Xian Er, I would rather not be an Immortal Venerable, I only want you to live, I only want you to live!” Hong Ting roared helplessly, his body was shaking and his tears were falling.

Hong Ting’s head was lowered and his back was bent deeply like an old man, a heavy shadow shrouded his face.

At this moment, he seemed to have lost all signs of life.

He was motionless like a statue.

In his immortal aperture, the remaining heaven and earth qi gathered and merged, refining a rank eight Immortal Gu according to his current mental state.

This Gu had the form of a centipede, its whole body was pale white like paper. Unlike centipedes, its legs were replaced by one hundred feelers. Every feeler was translucent, gently floating in the air, agitating hearts and continuously raising the deepest regretful feelings.

Rank eight regret Gu!He was crying.. shedding tears of blood.Spring Autumn Cicada!!“Oh, Hong Ting Don’t grief! Don’t be saddened! this is all the arrangement of the heavenly Dao! This is the arrangement of Fa—He didn’t even let his master finish his words “Fate”. he exclaimed lifelessly, motionlessly, it as if it was just a natural fact, a common thing, a thing bound to be happened and exist.

“Hahahahaha, Fate! Fate!! With my spring autumn cicada I have countless possibilities and yet I will always be met with misfortunes and failures!! These countless possibilities are all failures! the chance of me succeeding is 0%! He grabbed his hair with both arms.. gradually his tears turned from bloody red to blackened abyss-one.

Duke Long furrowed his borrows “This is what fate decreed! This is your era and your era alone! This is what fate presented to you!

“This is the outcome, this is the warning! A person has to accept their fate and live their life, they have to shoulder the responsibilities given to them by fate, they need to do what they are tasked to do!!”

Red Lotus laughed loudly: “I understand, thank you master for the teaching.”

Again he rebirthed..

He failed...

He met with disappointments..

He met with failures..

He descended into love..

He descended into boredom..

And eventually he descended into madness..Again after a vast tribulation..

Between his loving embrace holding her cold hands..

Watching his reflection through her lifeless eyes...

He had the appearance of a young man, his gaze seemed to have experienced countless vicissitudes with a tattered robe, a messy hair..

He Flew past the immortals..

going to the river of time..

he descended and the tip of his toe touched the river, slowly. he submerged himself into the river.. closing his eyes while going deeper and deeper..

“Sorry Father..

Sorry, Mother..

Sorry Master..

Your disciple really tired..

A grand Immortal Venerable couldn’t even achieve this.. what’s the point of me having such power if I couldn’t do as I please?

Suddenly the river shook! waves after waves surged! the ebb and flow was inconsistent.. unstopping..

The world between him and the river shook as an illusion, he heard a song..

The tonge of the singer wasn't high, it was soft and low, but it was clearly heard by him.

His singing gradually became slightly louder, like a low murmur or like soft sleep-talking on a quiet night.

A sudden emotion rose

The song was a pure and simple tune, but it contained the boundless profundities of sound path.

The song gradually became louder, it was not an instant rise, but a gradual and gentle one, alternating between low and high pitch as it rose.

The pain of separation, the sadness of separation, the gloominess of separation, and the reluctance of separation.

Splitting up with your lover, never seeing your friends again, and the death of your loved ones.

Separated, but the past remains the same.

Separated, as old friends bid farewell.

Separated, like the setting of the sun.

Separated, like falling flowers that convey deep sadness.

The song was sometimes mournful, like it was complaining about the injustice of fate, sometimes sad as if it was questioning the cruelty of reality, sometimes resentful like it was screaming internally, and sometimes gloomy, like crying without tears falling out, kept deep within oneself.

Hong Ting's eyes opened wide from shock.. his emotions coiled and changed...

“Separation?!“

He suddenly felt a sensation..

vague sensation and inspiration, but his inspiration was too faint and far away, he could not grab onto it yet.

“Destiny Gu.. I might be able to destroy fate If I start from this point!” Said half-heartedly

he rebirthed again

A Vast tribulation ended... half of the Gu Immortals were dead while the rest was barely alive.. actually, they will be better of dead..

A Gu Immortal was embracing a female Gu Immortal

He screamed: “Liu Shu Xain Stay with me!!“

“D-don’t die!!”

“Not yet! N-not yet” he coughed a large amount of blood. he felt shaken and dizzy.

“Oh, hong ting.. you became a venerable! This is my fortune.. to witness such a grand being like you, I-—“ she was about to say her last words

*BOOM*

An explosion resounded..

Again he rebirthed…“Cough, cough, cough.” Duke Long coughed out several mouthfuls of blood, he forcibly stood up and walked to Hong Ting’s side.

“Liu Shu Xian’s death was not without meaning, it was worthy and valuable, there is no need for sadness, my dear disciple. This was all fate’s arrangement. Now, you are already an Immortal Venerable, heaven and earth will move at your will! what happened to you is extremely rare even in the long history of humanity. You still have a long life ahead, your mission has just started. I will abdicate my position, The five region will be under your control! Heavenly Court as well as the five regions and two heavens need you. Hong Ting, Hong Ting?” Duke Long softly called.

Hong Ting slowly raised his head, he did not look at Duke Long, his gaze was still on Liu Shu Xian’s icy corpse.

And suddenly said “Not yet!”

He ribrthed again..

“No, No! Xian Er, I would rather not be an Immortal Venerable, I only want you to live, I only want you to live!” Hong Ting roared helplessly, his body was shaking and his tears were falling.

Hong Ting’s head was lowered and his back was bent deeply like an old man, a heavy shadow shrouded his face.

At this moment, he seemed to have lost all signs of life.

He was motionless like a statue.

In his immortal aperture, the remaining heaven and earth qi gathered and merged, refining a rank eight Immortal Gu according to his current mental state.

This Gu had the form of a centipede, its whole body was pale white like paper. Unlike centipedes, its legs were replaced by one hundred feelers. Every feeler was translucent, gently floating in the air, agitating hearts and continuously raising the deepest regretful feelings.

Rank eight regret Gu!He was crying.. shedding tears of blood.Spring Autumn Cicada!!“Oh, Hong Ting Don’t grief! Don’t be saddened! this is all the arrangement of the heavenly Dao! This is the arrangement of Fa—He didn’t even let his master finish his words “Fate”. he exclaimed lifelessly, motionlessly, it as if it was a just a fact, a common thing,

“Hahahahaha, Fate! Fate!! With my spring autumn cicada I have countless infinite possibilities and yet I will always be met with misfortunes and failures!! These countless possibilities are all failures! the chance of me succeeding is 0%! He grabbed his hair with both arms.. gradually his tears turned from bloody red to blackened abysse-one.

Duke Long furrowed his borrows “This is what fate decreed! This is your era and your era alone! This is what fate presented to you!

“This is the outcome, this is the warning! A person has to accept their fate and live their life, they have to shoulder the responsibilities given to them by fate, they need to do what they are tasked to do!!”

Red Lotus laughed loudly: “I understand, thank you master for the teaching.”

Again he rebirthed..

He failed..

He met with disappointments..

He met with failures..

He descended into love..

He descended into boredom..

And he descended into madness..Again after a vast tribulation..

Between his loving embrace holding her cold hands..

Watching his reflection through her lifeless eyes...

He had the appearance of a young man, his gaze seemed to have experienced countless vicissitudes with a tattered robe, a messy hair..

He Flew past the immortals..

going to the river of time..

he descended and the tip of his toe touched the river, slowly. he submerged himself into the river.. closing his eyes while going deeper and deeper..

“Sorry Father..

Sorry, Mother..

Sorry Master..

Your disciple really tired..

I am Numb

A grand Immortal Venerable couldn’t even achieve this.. what’s the point of me having such power if I couldn’t do as I please!!“

“I will leave it to the world If I can’t be Aciheved at least I will leave my inheritance..”

Suddenly the river shook! waves after waves surged! the ebb and flow were inconsistent.. unstopping..

The world between him and the river shook as an illusion, he heard a song..

The tone of the singer wasn't high, it was soft and low, but it was clearly heard by him.

His singing gradually became slightly louder, like a low murmur or like soft sleep-talking on a quiet night.

A sudden emotion rose

The song was a pure and simple tune, but it contained the boundless profundities of sound path.

The song gradually became louder, it was not an instant rise, but a gradual and gentle one, alternating between low and high pitch as it rose.

The pain of separation, the sadness of separation, the gloominess of separation, and the reluctance of separation.

Splitting up with your lover, never seeing your friends again, and the death of your loved ones.

Separated, but the past remains the same.

Separated, as old friends bid farewell.

Separated, like the setting of the sun.

Separated, like falling flowers that convey deep sadness.

The song was sometimes mournful, like it was complaining about the injustice of fate, sometimes sad as if it was questioning the cruelty of reality, sometimes resentful like it was screaming internally, and sometimes gloomy, like crying without tears falling out, kept deep within oneself.

Hong Ting's eyes opened wide from shock.. his emotions coiled and changed...

“Separation?!“ his expression turned from despair to shock!Where does it exist? such a possibility! He used his methods to search through the eras..

“The Great Era?! The Era of Dreams… Feng Jiu Ge… Is this the era where the myriad beings will live a life unbound by fate? No… Such a thing couldn’t exist If It were already seen through this river.. but a certain possibility exists since this song has been sung through the eras!! this is done by unparalleled genius! Separation Song.. He pondered about it trying to see its profundity.. Until he heard yet another song..

The singer's voice was illusory and deep, it was filled with conflict and was very unique.

Initially, the song was like a small stream of water in the mountains, flowing slowly. Gradually, the stream turned into flowing lava that expanded the river’s width, in the range of mountains, like a wandering dragon.

At‌ ‌the‌ ‌same‌ ‌time,‌ ‌the‌ ‌river‌ ‌of‌ ‌lava‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌mountain‌ ‌turned‌ ‌into‌ ‌a‌ ‌raging‌ ‌tide,‌ ‌swish‌ ‌swish‌ ‌swish,‌ ‌ebb‌ ‌, and‌ ‌flow,‌ ‌it‌ ‌continued‌ ‌without‌ ‌stopping.‌ ‌‌

The‌ ‌lava‌ ‌and‌ ‌waves‌ ‌collided,‌ ‌reacting‌ ‌and‌ ‌creating‌ ‌steam‌ ‌that‌ ‌covered‌ ‌the‌ ‌entire‌ ‌sky.‌ ‌‌

The‌ ‌steam‌ ‌condensed‌ ‌into‌ ‌clouds‌ ‌that‌ ‌wanted‌ ‌to‌ ‌fly‌ ‌towards‌ ‌the‌ ‌high‌ ‌heavens.‌ ‌‌

Suddenly,‌ ‌lightning‌ ‌struck‌ ‌and‌ ‌thunder‌ ‌roared,‌ ‌the‌ ‌lightning‌ ‌bolts‌ ‌landed‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌clouds,‌ ‌Red Louts ‌felt‌ ‌like‌ ‌that he ‌had‌ ‌fallen‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌sky,‌ ‌he ‌felt‌ ‌a‌ ‌sense‌ ‌of‌ ‌hollowness‌ ‌in‌ ‌his heart.

Whether it was Phantom‌ ‌or‌ ‌real,‌ ‌high‌ ‌or‌ ‌low,‌ ‌being‌ ‌proud‌ ‌and‌ ‌confident‌ ‌at‌ ‌times,‌ ‌feeling‌ ‌lost‌ ‌and‌ ‌desperate‌ ‌during‌ ‌disasters.‌ ‌Bending‌ ‌one’s‌ ‌back‌ ‌at‌ ‌times,‌ ‌spreading‌ ‌one’s‌ ‌words‌ ‌at‌ ‌times…‌ ‌‌

“D-destiny song?!” His eyes opened wide from shock! “How can someone be?!!” He felt externally shocked “Such a heaven-defying talent” his eye sparkled full of admiration.

But why now? Why did the song reach my ears at this point of time? why wasn’t before? When I almost gave up and tried to let my inheritors try...

Spring Autumn Cicada...

After hearing destiny song Hong Ting Succeded in defying the tribulation but he became indifferent.. he became immovable.. he defied fate and didn’t rise to venerable level!

“He ended the lover of his life that was blaming him for not bending to fate!”

“I no longer regret it. If it was for this moment I will certainly do it!”

In the end, he didn’t become the Immortal Venerable who was only blessing the world with his existence..

Heavenly Court.

The battle was over, the entire area was in ruins.

On the damaged top floor of Heaven Overseeing Tower, Duke Long and Red Lotus faced each other.

Duke Long had evidently undergone a tough battle, he was covered in blood and injuries.

He looked at Red Lotus as he sighed deeply: “Oh Hong Ting, one mistake leads to countless mistakes, to think that you have already reached this point. You want to destroy fate Gu? Go ahead.”

Saying this, Duke Long took the initiative to give way!

Red Lotus was slightly shocked, he walked towards fate Gu. Most Gu worms had fragile bodies, but no matter how much force he used, fate Gu was like the strongest object in the world, he could not destroy it.

“Regardless of what method you use, you cannot destroy fate Gu. Hong Ting, you are not the only one, be they Limitless Demon Venerable or Reckless Savage Demon Venerable, they came here in the past, but their methods were all useless against fate Gu.”

“In this world, only a complete otherworldly demon can destroy fate Gu! But otherworldly demons are not complete when they come into our world. Thus, nobody in this world can destroy fate Gu.”

Duke Long said this as he showed intense fatigue: “Hong Ting, come back! It is not too late to turn over a new leaf! Even though you have sinned greatly and made many mistakes, Heavenly Court and I are willing to give you a chance to redeem yourself, we can start over again!”

Even at this point, Duke Long was still urging Red Lotus, he was unwilling to give up.

Red Lotus was silent for a long time, he turned around to face Duke Long, smiling: “Oh master, since the two Demon Venerables could not destroy fate Gu, why did you not place fate Gu in front of me from the start, to let me try doing so and give up?”

Duke Long was silent.

Red Lotus continued as he smiled: “That means you are afraid too, right? You are afraid that I might have a brand new method that is able to destroy fate Gu.”

Duke Long smiled bitterly: “Of course. Times are changing, Gu cultivation paths are emerging endlessly. Many theories in the past are no longer appropriate now, even I am unsure if there is really a way to destroy fate Gu. But at this time, I can no longer stop you, I can only take a risk and try. But you’ve seen the result yourself, too?”

Red Lotus pondered: “Fate Gu arranged the lives of everyone and everything in this world, you and I, even a rock or a ripple in a lake is part of this. But master, have you ever thought about it?”

“A human is not a rock nor a ripple, we have cognition. If a person is not happy with the life arranged by fate, what should this person do?”

Duke Long looked at Red Lotus: “You’ve read u003cu003cThe Legends of Ren Zuu003eu003e too, when Ren Zu met fate Gu, he tried to escape from its restraints and pursue freedom Gu. What happened to him? He did not manage to grasp freedom, he lost himself and became insane, he sank into madness!”

“This is the outcome, this is the warning! A person has to accept their fate and live their life, they have to shoulder the responsibilities given to them by fate, they need to do what they are tasked to do!!”

Red Lotus laughed loudly: “I understand, thank you master for the teaching.”

Duke Long saw that his expression was strange, he felt something amiss.

At the next moment, extreme fear and shock appeared on Duke Long’s face.

He found that as Red Lotus exerted strength in his fingers, the fate Gu in his hand was actually shaking lightly, cracks appeared all over its body.

“Red Lotus!!” Duke Long was furious, he attacked.

He went all out!

Red Lotus did not dodge at all, he was hit by Duke Long.

This was a fatal injury!

“You?!” Duke Long was shocked, he suddenly realized that Red Lotus had purposely angered him so that he would deal a fatal blow.

At the final moment of his life, Red Lotus still smiled as he faced Duke Long: “Master, I’ve always admired and cared for you, even after countless rebirths, my admiration towards you have never decreased.”

“But now, I need you to understand something. Look at me.”

“Fate has given such preferential treatment to me, arranging such high status and accomplishments. But I was not happy, I wanted to rebel. Then let me ask you, in this world, there are countless others who lead worse lives than me, what do they think of Fate?”

“People are not rocks or ripples, we have cognition. The truth is, cognitive madness is the most scary thing, it is the most powerful!”

Saying so, Red Lotus handed fate Gu to Duke Long.

“This is all I can do.”

“Love Gu is able to damage Fate. Hehehe, master, are you shocked?”

“It is a pity that I am not an otherworldly demon.”

“But I tried my best to make arrangements, I did everything that I could. I left hope for the future! Other than that, there is nothing to look forward to in my life, I might as well die like this now.”

“But I believe that one day, one day in the future, fate Gu will be destroyed! Even if it is not me, someone else will do it.”

“I want to believe that in the future, I will not be alone, a group of people will attempt to destroy Fate.”

“Master, you cannot stop it, Heavenly Court cannot stop it, because you cannot stop people from thinking with their free will!”Where does it exists? He used his methods to search through the eras..

“The Great Era?! The Era of Dreams… Feng Jiu Ge… Is this the era where the myriad beings will live a life unbound by fate? No… Such a thing couldn’t exist If It were already seen through this river.. but a certain possibility exists since this song has been sung through the eras!! this is done by unparalleled genius! Separation Song.. He pondered about it trying to see its profundity.. Until he heard another song..

The singer's voice was illusory and deep, it was filled with conflict and was very unique.

Initially, the song was like a small stream of water in the mountains, flowing slowly. Gradually, the stream turned into flowing lava that expanded the river’s width, in the range of mountains, like a wandering dragon.

At‌ ‌the‌ ‌same‌ ‌time,‌ ‌the‌ ‌river‌ ‌of‌ ‌lava‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌mountain‌ ‌turned‌ ‌into‌ ‌a‌ ‌raging‌ ‌tide,‌ ‌swish‌ ‌swish‌ ‌swish,‌ ‌ebb‌ ‌, and‌ ‌flow,‌ ‌it‌ ‌continued‌ ‌without‌ ‌stopping.‌ ‌‌

The‌ ‌lava‌ ‌and‌ ‌waves‌ ‌collided,‌ ‌reacting‌ ‌and‌ ‌creating‌ ‌steam‌ ‌that‌ ‌covered‌ ‌the‌ ‌entire‌ ‌sky.‌ ‌‌

The‌ ‌steam‌ ‌condensed‌ ‌into‌ ‌clouds‌ ‌that‌ ‌wanted‌ ‌to‌ ‌fly‌ ‌towards‌ ‌the‌ ‌high‌ ‌heavens.‌ ‌‌

Suddenly,‌ ‌lightning‌ ‌struck‌ ‌and‌ ‌thunder‌ ‌roared,‌ ‌the‌ ‌lightning‌ ‌bolts‌ ‌landed‌ ‌on‌ ‌the‌ ‌clouds,‌ ‌Red Louts ‌felt‌ ‌like‌ ‌that he ‌had‌ ‌fallen‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌sky,‌ ‌he ‌felt‌ ‌a‌ ‌sense‌ ‌of‌ ‌hollowness‌ ‌in‌ ‌his heart.

Whether it was Phantom‌ ‌or‌ ‌real,‌ ‌high‌ ‌or‌ ‌low,‌ ‌being‌ ‌proud‌ ‌and‌ ‌confident‌ ‌at‌ ‌times,‌ ‌feeling‌ ‌lost‌ ‌and‌ ‌desperate‌ ‌during‌ ‌disasters.‌ ‌Bending‌ ‌one’s‌ ‌back‌ ‌at‌ ‌times,‌ ‌spreading‌ ‌one’s‌ ‌words‌ ‌at‌ ‌times…‌ ‌‌

“D-destiny song?!” His eyes opened wide from shock! “So he’s the Dao Guardian of Great Dream Immortal Venerable such talent!”

But why now? Why did the song reach my ears at this point of time? why wasn’t before? When I almost gave up and tried to let my inheritors try..

Spring Autumn Cicada..

After hearing destiny song Hong Ting Succeded in defying the tribulation but he became indifferent.. he became immovable.. he defied fate and didn’t rise to venerable level!

Heavenly Court.

The battle was over, the entire area was in ruins.

On the damaged top floor of Heaven Overseeing Tower, Duke Long and Red Lotus faced each other.

Duke Long had evidently undergone a tough battle, he was covered in blood and injuries.

He looked at Red Lotus as he sighed deeply: “Oh Hong Ting, one mistake leads to countless mistakes, to think that you have already reached this point. You want to destroy fate Gu? Go ahead.”

Saying this, Duke Long took the initiative to give way!

Red Lotus was slightly shocked, he walked towards fate Gu. Most Gu worms had fragile bodies, but no matter how much force he used, fate Gu was like the strongest object in the world, he could not destroy it.

“Regardless of what method you use, you cannot destroy fate Gu. Hong Ting, you are not the only one, be they Limitless Demon Venerable or Reckless Savage Demon Venerable, they came here in the past, but their methods were all useless against fate Gu.”

“In this world, only a complete otherworldly demon can destroy fate Gu! But otherworldly demons are not complete when they come into our world. Thus, nobody in this world can destroy fate Gu.”

Duke Long said this as he showed intense fatigue: “Hong Ting, come back! It is not too late to turn over a new leaf! Even though you have sinned greatly and made many mistakes, Heavenly Court and I are willing to give you a chance to redeem yourself, we can start over again!”

Even at this point, Duke Long was still urging Red Lotus, he was unwilling to give up.

Red Lotus was silent for a long time, he turned around to face Duke Long, smiling: “Oh master, since the two Demon Venerables could not destroy fate Gu, why did you not place fate Gu in front of me from the start, to let me try doing so and give up?”

Duke Long was silent.

Red Lotus continued as he smiled: “That means you are afraid too, right? You are afraid that I might have a brand new method that is able to destroy fate Gu.”

Duke Long smiled bitterly: “Of course. Times are changing, Gu cultivation paths are emerging endlessly. Many theories in the past are no longer appropriate now, even I am unsure if there is really a way to destroy fate Gu. But at this time, I can no longer stop you, I can only take a risk and try. But you’ve seen the result yourself, too?”

Red Lotus pondered: “Fate Gu arranged the lives of everyone and everything in this world, you and I, even a rock or a ripple in a lake is part of this. But master, have you ever thought about it?”

“A human is not a rock nor a ripple, we have cognition. If a person is not happy with the life arranged by fate, what should this person do?”

Duke Long looked at Red Lotus: “You’ve read u003cu003cThe Legends of Ren Zuu003eu003e too, when Ren Zu met fate Gu, he tried to escape from its restraints and pursue freedom Gu. What happened to him? He did not manage to grasp freedom, he lost himself and became insane, he sank into madness!”

“This is the outcome, this is the warning! A person has to accept their fate and live their life, they have to shoulder the responsibilities given to them by fate, they need to do what they are tasked to do!!”

Red Lotus laughed loudly: “I understand, thank you master for the teaching.”

Duke Long saw that his expression was strange, he felt something amiss.

At the next moment, extreme fear and shock appeared on Duke Long’s face.

He found that as Red Lotus exerted strength in his fingers, the fate Gu in his hand was actually shaking lightly, cracks appeared all over its body.

“Red Lotus!!” Duke Long was furious, he attacked.

He went all out!

Red Lotus did not dodge at all, he was hit by Duke Long.

This was a fatal injury!

“You?!” Duke Long was shocked, he suddenly realized that Red Lotus had purposely angered him so that he would deal a fatal blow.

At the final moment of his life, Red Lotus still smiled as he faced Duke Long: “Master, I’ve always admired and cared for you, even after countless rebirths, my admiration towards you have never decreased.”

“But now, I need you to understand something. Look at me.”

“Fate has given such preferential treatment to me, arranging such high status and accomplishments. But I was not happy, I wanted to rebel. Then let me ask you, in this world, there are countless others who lead worse lives than me, what do they think of Fate?”

“People are not rocks or ripples, we have cognition. The truth is, cognitive madness is the most scary thing, it is the most powerful!”

Saying so, Red Lotus handed fate Gu to Duke Long.

“This is all I can do.”

“Love Gu is able to damage Fate. Hehehe, master, are you shocked?”

“It is a pity that I am not an otherworldly demon.”

“But I tried my best to make arrangements, I did everything that I could. I left hope for the future! Other than that, there is nothing to look forward to in my life, I might as well die like this now.”

“But I believe that one day, one day in the future, fate Gu will be destroyed! Even if it is not me, someone else will do it.”

“I want to believe that in the future, I will not be alone, a group of people will attempt to destroy Fate.”

“Master, you cannot stop it, Heavenly Court cannot stop it, because you cannot stop people from thinking with their free will!”

Note: People's hearts have changed! A look into a different perspective of how Red Lotus managed to damage Fate Gu - END.
Note:
I really love how Feng Jiu Ge is Pure, Kind, And true to himself so I wondered if he wants to create 10 songs that describe himself, the world, and heaven and earth why wouldn’t his songs travel through the eras? since sound path has a vast reach why couldn’t he do it? just because fate declared it? but isn’t he in the era of dreams and chaos? Where all dreams manifests? this the greatest era so why not?

I took 4 hours to put my thoughts into process, when I first ended it but the computer turned off and didn’t save anything so I typed everything in a more of a hasty way, I know it lacks but what matters is the Idea of Feng Jiu Ge Greatness passing through the era’s and helping Red Lotus damage fate.

I just got things from the original story and added my ideas into it but it took time and effort.. my only day off was spent like this but I held no regrets!
I did this when I heard about the competition held by Gu Zhen Ren on qidan and got disappointed when I heard it was exclusive only to Chinese readers.. and I wanted to participate with chapter 0 I did a few months ago:
https://www.reddit.com/ReverendInsanity/comments/mlcbk8/reverend_inanity_what_if_but_rushed_version_of_it/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3
But life will not be as it is if it didn't disappoint I guess? Give me your thoughts!
submitted by suicide_chief to ReverendInsanity [link] [comments]


2021.12.03 19:14 ur_toes_are_mine_ Pre-Badge 5 done

Pre-Badge 5 done submitted by ur_toes_are_mine_ to ProfessorOak [link] [comments]


2021.12.03 19:14 SideOfFish Bus Pass?

Silly question, but how does one pay for the bus in KS? Can you pay with cash or get a bus pass you can upload with credit?
submitted by SideOfFish to KingstonOntario [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Sad-Soundcloud VON STORM - DEAD OR ALIVE [Phonk] [2021]

VON STORM - DEAD OR ALIVE [Phonk] [2021] submitted by Sad-Soundcloud to MusicVideos [link] [comments]


2021.12.03 19:14 ccoq INSTAJOE HELLO ZADDY || bj1Wi

submitted by ccoq to InstaJoe [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Imaginary_Leek6044 Candle Day 2021 Haul & first burn 🔥

submitted by Imaginary_Leek6044 to bathandbodyworks [link] [comments]


2021.12.03 19:14 tesco_memes Does anybody have the model of the Nissan Cube from GT6?

Does anybody have the model of the Nissan Cube from GT6? submitted by tesco_memes to granturismo [link] [comments]


2021.12.03 19:14 mancesco [Rant] The new support chatbot/virtual assistant is atrocious.

So it seems that GOG Support has made the chatbot the only way to interact with the support team. That's simply awful.

It is so disappointing to see the service taking such a nosedive in quality and I'm flabbergasted that anyone thought this was a good idea. Unless they wanted to cull the number of support requests by annoying the users so much that they decide to not bother...in which case, good job!
submitted by mancesco to gog [link] [comments]


2021.12.03 19:14 nocturne89j "Are You Supposed to Grow Out of Liking Nu Metal?"

submitted by nocturne89j to numetal [link] [comments]


2021.12.03 19:14 Pheonix-Mage The Warriors Of Hope!

submitted by Pheonix-Mage to SmallYoutubers [link] [comments]


http://kupe-kazan.ru